Wynagrodzenie za naszą pracę ustalane jest w oparciu o następujące zasady:

  • porada prawna (do 30 min.): 100,00 zł + VAT 23%,
  • jedna godzina pracy (60 min.):
    • radcy prawnego: 200,00 zł + VAT 23%,
    • aplikanta: 120,00 zł + VAT 23%,
  • w przypadku świadczenia zastępstwa procesowego: zgodnie z zasadami i stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.); stawki minimalne określone przez ww. rozporządzenie stanowią kwotę netto wynagrodzenia i są powiększane o podatek VAT w stawce 23%.

Proponujemy zróżnicowane sposoby rozliczania dostosowane do potrzeb Klienta i uwzgledniające zaangażowanie radcy prawnego w świadczoną pomoc prawną.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Dane kontaktowe:

tel.: 34-324-49-04
tel.: 34-389-61-62

tel.: 34-389-61-26
fax: wew. 208

ul. Kilińskiego 16 lok. 3
42-202 Częstochowa

mail: sekretariat@kpmig.com.pl